وبگاه شخصی مجتبي آهني آذري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مجتبي
نام خانوادگي: آهني آذري
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: ahani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 15960
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان